Acts 12:14-16

Kabyle(i) 14 mi teɛqel taɣect n Buṭrus, di lfeṛḥ-nni i deg tella ur teldi ara tawwurt, tuzzel aț-țissiweḍ lexbaṛ belli Butṛus atan ibedd zdat tewwurt. 15 Nnan-as : Waqila iffeɣ-ikem leɛqel! Lameɛna teṭṭef deg wayen i d tenna. 16 Nnan-as : Ahat d lexyal-is ihi! Llan țemsteqsayen, ma d Butṛus mazal-it isqeṛbub-ed; mi d-ldin tawwurt wehmen mi t-walan.