Proverbs 11:23

DSV_Strongs(i)
  23 H8378 De begeerte H6662 der rechtvaardigen H2896 is alleenlijk het goede H8615 ; maar de verwachting H7563 der goddelozen H5678 is verbolgenheid.