Proverbs 11:23

Croatian(i) 23 Pravednička je želja samo na sreću, a nada je opakih prolazna.