Proverbs 11:23

Bulgarian(i) 23 Желанието на праведните е само добро, а очакването на нечестивите е гняв.