Mark 13:11

DSV_Strongs(i)
  11 G1161 Doch G3752 wanneer G71 [G5632] zij u leiden zullen G5209 , om u G3860 [G5723] over te leveren G4305 H , zo zijt te voren G3361 niet G4305 [G5720] bezorgd G5101 , wat G2980 [G5661] gij spreken zult G3366 H , en G3191 [G5720] bedenkt G3366 het niet G235 ; maar G1437 zo G3739 wat G5213 u G1722 in G1565 die G5610 ure G1325 [G5686] gegeven zal worden G2980 [G5720] , spreekt G5124 dat G1063 ; want G5210 gij G2075 [G5748] zijt G3756 het niet G2980 [G5723] , die spreekt G235 , maar G40 de Heilige G4151 Geest.