Deuteronomy 24:19-21

DSV_Strongs(i)
  19 H7105 Wanneer gij uw oogst H7704 op uw akker H7114 [H8799] afgeoogst H6016 , en een garf H7704 op den akker H7911 [H8804] vergeten zult hebben H7725 [H8799] , zo zult gij niet wederkeren H3947 [H8800] , om die op te nemen H1616 ; voor den vreemdeling H3490 , voor den wees H490 en voor de weduwe H3068 zal zij zijn; opdat u de HEERE H430 , uw God H1288 [H8762] , zegene H4639 , in al het werk H3027 uwer handen.
  20 H2132 Wanneer gij uw olijfboom H2251 [H8799] zult geschud hebben H6286 H0 , zo zult gij de takken H310 achter H6286 [H8762] u niet nauw doorzoeken H1616 ; voor den vreemdeling H3490 , voor den wees H490 en voor de weduwe zal het zijn.
  21 H3754 Wanneer gij uw wijngaard H1219 [H8799] zult afgelezen hebben H310 , zo zult gij de druiven achter H5953 [H8779] u niet nalezen H1616 ; voor den vreemdeling H3490 , voor den wees H490 en voor de weduwe zal het zijn.