Psalms 81:11-13

Bulgarian(i) 11 Но народът Ми не послуша гласа Ми, Израил не Ме искаше. 12 Затова ги предадох на упорството на сърцето им, ходиха по своите си намерения. 13 О, да беше Ме послушал народът Ми, да беше ходил Израил в пътищата Ми!