Psalms 81:11-13

PBG(i) 11 (Albowiem Jam Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej;) otwórz usta twoje, a napełnięć je. 12 Ale lud mój nie usłuchał głosu mego, a Izrael nie przestał na mnie. 13 Przetoż puściłem ich za żądzami serca ich, i chodzili za radami swemi.