Psalms 81:11-13

Albanian(i) 11 Por populli im nuk e ka dëgjuar zërin tim dhe Izraeli nuk më është bindur. 12 Prandaj i braktisa në ashpërsinë e zemrës së tyre, me qëllim që të ecnin sipas bindjeve të tyre. 13 Ah, sikur populli im të më dëgjonte, sikur Izraeli të ecte në rrugët e mia!