Psalms 106:6

Bulgarian(i) 6 Съгрешихме, ние и бащите ни, извършихме беззаконие, постъпихме безчестно.