Psalms 106:6

BKR(i) 6 Zhřešili jsme i s otci svými, neprávě jsme činili, a bezbožnost páchali.