Psalms 106:6

Albanian(i) 6 Ne dhe etërit tanë kemi mëkatuar, kemi bërë paudhësi dhe të këqija.