Psalms 105:1

Bulgarian(i) 1 (По слав. 104) Славете ГОСПОДА, призовавайте Името Му, известявайте сред народите делата Му!