1 Chronicles 16:7-22

Bulgarian(i) 7 Тогава, в онзи ден, Давид за първи път нареди на Асаф и на братята му да славят ГОСПОДА: 8 Славете ГОСПОДА, призовавайте Името Му; известявайте сред народите делата Му! 9 Пейте Му, пейте Му псалми; говорете за всичките Му чудни дела! 10 Хвалете се с Неговото свято Име; нека се весели сърцето на онези, които търсят ГОСПОДА! 11 Стремете се към ГОСПОДА и Неговата сила; търсете лицето Му винаги! 12 Помнете чудните Му дела, които е извършил; знаменията Му и присъдите на устата Му, 13 ти, потомство на слугата Му Израил; вие, синове на Яков, Негови избрани! 14 Той е ГОСПОД, нашият Бог, присъдите Му са по цялата земя. 15 Помнете завета Му до века; словото, което е заповядал за хиляда поколения, 16 завета, който е сключил с Авраам и клетвата Му към Исаак, 17 завета, който е поставил на Яков за наредба, на Израил — за вечен завет, 18 като каза: На теб ще дам ханаанската земя като дял на наследството ви. 19 Когато бяхте малобройни, само малко и странници в нея, 20 когато се скитаха от народ в народ, от царство — в друг народ, 21 Той не остави никого да ги угнети и смъмри царе заради тях, 22 казвайки: Не докосвайте Моите помазани и не правете нищо лошо на Моите пророци!