Psalms 105:1 Cross References - Bulgarian

1 (По слав. 104) Славете ГОСПОДА, призовавайте Името Му, известявайте сред народите делата Му!

Numbers 23:23

23 Наистина няма заклинание против Яков и няма врачуване против Израил. На времето си ще се говори за Яков и за Израил: Какво е извършил Бог!

1 Chronicles 16:7-22

7 Тогава, в онзи ден, Давид за първи път нареди на Асаф и на братята му да славят ГОСПОДА:8 Славете ГОСПОДА, призовавайте Името Му; известявайте сред народите делата Му!9 Пейте Му, пейте Му псалми; говорете за всичките Му чудни дела!10 Хвалете се с Неговото свято Име; нека се весели сърцето на онези, които търсят ГОСПОДА!11 Стремете се към ГОСПОДА и Неговата сила; търсете лицето Му винаги!12 Помнете чудните Му дела, които е извършил; знаменията Му и присъдите на устата Му,13 ти, потомство на слугата Му Израил; вие, синове на Яков, Негови избрани!14 Той е ГОСПОД, нашият Бог, присъдите Му са по цялата земя.15 Помнете завета Му до века; словото, което е заповядал за хиляда поколения,16 завета, който е сключил с Авраам и клетвата Му към Исаак,17 завета, който е поставил на Яков за наредба, на Израил — за вечен завет,18 като каза: На теб ще дам ханаанската земя като дял на наследството ви.19 Когато бяхте малобройни, само малко и странници в нея,20 когато се скитаха от народ в народ, от царство — в друг народ,21 Той не остави никого да ги угнети и смъмри царе заради тях,22 казвайки: Не докосвайте Моите помазани и не правете нищо лошо на Моите пророци!

1 Chronicles 16:34

34 Славете ГОСПОДА, защото е благ, защото Неговата милост е вечна!

1 Chronicles 25:3

3 От Едутун, синовете на Едутун: Годолия и Езрий, и Исая, и Асавия, и Мататия, и Семей, шестима, под ръководството на баща си Едутун, който пророкуваше с арфа и славеше и хвалеше ГОСПОДА.

1 Chronicles 29:13

13 И сега, Боже наш, ние Ти благодарим и хвалим славното Ти Име.

1 Chronicles 29:20

20 И Давид каза на цялото събрание: Прославете сега ГОСПОДА, своя Бог! И цялото събрание прослави ГОСПОДА, Бога на бащите си, и се наведоха и се поклониха на ГОСПОДА и на царя.

Psalms 89:1

1 (По слав. 88) Маскил на езраеца Етан. Ще възпявам милостите на ГОСПОДА до века, ще известявам с устата си Твоята вярност на всички поколения.

Psalms 96:3

3 Прогласявайте между езичниците Неговата слава, между всичките народи — чудните Му дела,

Psalms 99:6

6 Мойсей и Аарон бяха между свещениците Му и Самуил беше между призоваващите Името Му; те призоваваха ГОСПОДА и Той им отговаряше.

Psalms 106:1

1 (По слав. 105) Алилуя! Славете ГОСПОДА, защото е благ, защото Неговата милост е вечна!

Psalms 136:1-3

1 (По слав. 135) Славете ГОСПОДА, защото е благ — защото милостта Му е вечна! 2 Славете Бога на боговете — защото милостта Му е вечна!3 Славете Господа на господарите — защото милостта Му е вечна!

Psalms 145:4-6

4 Едно поколение ще хвали делата Ти на друго и ще провъзгласяват могъщите Твои дела.5 Ще говоря за славното величие на Твоето могъщество и за Твоите чудни дела.6 И ще говорят за мощта на Твоите страшни дела и аз ще разказвам за Твоето величие.

Psalms 145:11-12

11 Ще говорят за славата на царството Ти и ще разказват за мощта Ти,12 за да изявяват на човешките синове мощните Му дела и славното великолепие на Неговото царство.

Isaiah 12:4

4 И ще кажете във онзи ден: Славете ГОСПОДА, призовете Името Му, изявете сред народите делата Му, напомняйте, че Името Му е възвишено.

Isaiah 51:10

10 Не си ли ти, която пресуши морето, водите на голямата бездна, и направи дълбините на морето път, да преминат изкупените?

Daniel 3:29

29 Затова издавам указ: Който и да било от всеки народ, племе и език, който би казал зло против Бога на Седрах, Мисах и Авденаго, да се разсече на части и къщата му да се обърне на бунище; защото няма друг бог, който може да избави така.

Daniel 4:1-3

1 Цар Навуходоносор към всички народи, племена и езици, които живеят по цялата земя: Мир да ви се умножи!2 Беше ми угодно да оповестя знаменията и чудесата, които Всевишният Бог ми направи.3 Колко велики са знаменията Му и колко могъщи са чудесата Му! Неговото царство е вечно царство и Неговото владичество — от поколение в поколение.

Daniel 6:26-27

26 Издавам указ в цялото владение на царството ми да треперят и да се боят пред Бога на Даниил, защото Той е живият Бог и е утвърден до века, и Неговото царство е нерушимо, и Неговата власт ще бъде до края.27 Той спасява и избавя, и върши знамения и чудеса на небесата и на земята. Той спаси Даниил от силата на лъвовете.

Joel 2:32

32 И всеки, който призове Името на ГОСПОДА, ще се спаси, защото на хълма Сион и в Ерусалим ще има избавление, както каза ГОСПОД, и сред останалите, които ГОСПОД ще призове.

Acts 9:14

14 И тук той има власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето Име.

Romans 10:13

13 Защото ?всеки, който призове Името на Господа, ще се спаси.“

1 Corinthians 1:2

2 до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Иисус, призованите светии, заедно с всички, които призовават на всяко място Името на Иисус Христос, нашия Господ, който е и техен, и наш:

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.