Numbers 7:24

Bulgarian(i) 24 На третия ден принесе първенецът на синовете на Завулон, Елиав, синът на Хелон.