Numbers 7:24

BKR(i) 24 Dne třetího kníže synů Zabulonových Eliab, syn Helonův.