Numbers 7:24

DSV(i) 24 Op den derden dag offerde de overste der zonen van Zebulon, Eliab, de zoon van Helon.