Numbers 13:16

Bulgarian(i) 16 Това са имената на мъжете, които Мойсей изпрати, за да разузнаят земята. И Мойсей нарече Осия, сина на Навий, Иисус.