Numbers 13:16

PBG(i) 16 Z pokolenia Gad Guel, syn Machego.