Numbers 13:15

PBG(i) 15 Z pokolenia Neftali, Nabi, syn Wafsego.