Numbers 13:15

Giguet(i) 15 De la tribu de Gad, Gudiel, fils de Machi.