Numbers 13:17

Bulgarian(i) 17 Като ги изпрати да разузнаят ханаанската земя, Мойсей им каза: Изкачете се на южната страна и се качете на хълмовете,