John 5:16-18

Bulgarian(i) 16 Затова юдеите гонеха Иисус (и търсеха случай да Го убият), защото вършеше тези неща в събота. 17 А Иисус им отговори: Моят Отец работи досега, и Аз работя. 18 Затова юдеите искаха още повече да Го убият; защото не само отменяше съботата, а и наричаше Бога Свой Отец и така правеше Себе Си равен на Бога.