John 5:15

Bulgarian(i) 15 Човекът отиде и каза на юдеите, че Иисус е, който го изцели.