Acts 9:4

Bulgarian(i) 4 И като падна на земята, чу глас, който му казваше: Савле, Савле, защо Ме гониш?