Isaiah 7:14

Bulgarian(i) 14 Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девицата ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил.