Isaiah 19:1

Bulgarian(i) 1 Пророчество, наложено за Египет: Ето, ГОСПОД язди на бърз облак и ще дойде в Египет. Египетските идоли ще потреперят от присъствието Му и сърцето на Египет ще се разтопи вътре в него.