Isaiah 18

Bulgarian(i) 1 О, земьо с много насекоми, която си отвъд етиопските реки, 2 която изпращаш посланици по море и с тръстикови лодки по водите, като казваш: Идете, бързи пратеници, при народ висок и гладък, при народ страшен от началото си и нататък, при народ, който разделя и потъпква, чиято земя разкъсват реките! 3 Всички вие жители на света и обитатели на земята, гледайте, когато се издигне знаме на планините, и слушайте, когато засвири тръбата! 4 Защото така ми каза ГОСПОД: Ще съм безмълвен и ще гледам в обиталището Си, като светъл припек по пладне, като росен облак в припека на жетвата. 5 Защото преди беритбата, когато премине цъфтежът и цветът стане на зреещо грозде, Той ще изреже клончетата с лозарски нож и ще отсече пръчките, и ще ги махне. 6 Те всички ще бъдат оставени на хищните планински птици и на земните зверове; и хищните птици ще летуват върху тях, а всички земни зверове ще зимуват върху тях. 7 В онова време ще се донесе дар на ГОСПОДА на Войнствата от народ висок и гладък, от народ страшен от началото си и нататък, народ, който разделя и потъпква, чиято земя разкъсват реките — на мястото на Името на ГОСПОДА на Войнствата, на хълма Сион.