Isaiah 19:16

Bulgarian(i) 16 В онзи ден Египет ще бъде като жени и ще трепери, и ще се бои от замахването на ръката на ГОСПОДА на Войнствата, с която Той замахва върху него.