Deuteronomy 27

Bulgarian(i) 1 Тогава Мойсей с израилевите старейшини заповяда на народа и каза: Пазете целия закон, който ви заповядвам днес. 2 И в деня, когато преминете Йордан към земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава, да си изправиш големи камъни и да ги измажеш с вар, 3 и да напишеш на тях всичките думи на този закон; когато преминеш Йордан, за да влезеш в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава — земя, в която текат мляко и мед, така както ти е обещал ГОСПОД, Бог на бащите ти. 4 Когато преминете Йордан, да изправите на хълма Гевал тези камъни, за които ви заповядвам днес, и да ги измажете с вар. 5 И там да издигнеш олтар на ГОСПОДА, своя Бог, олтар от камъни. Да не ги обработваш с железен инструмент, 6 да издигнеш олтара на ГОСПОДА, своя Бог, от цели камъни. И да принесеш на него всеизгаряния на ГОСПОДА, своя Бог, 7 и да принесеш примирителни жертви, и да ядеш там, и да се веселиш пред ГОСПОДА, своя Бог. 8 И да напишеш на камъните всичките думи на този закон, добре врязани. 9 Тогава Мойсей и свещениците левити говориха на целия Израил и казаха: Мълчи и слушай, Израилю! Днес вие станахте народ на ГОСПОДА, своя Бог. 10 Затова да слушаш гласа на ГОСПОДА, своя Бог, и да вършиш заповедите Му и наредбите Му, които днес ти заповядвам. 11 И Мойсей заповяда на народа в същия ден и каза: 12 Когато преминете Йордан, тези да застанат на хълма Гаризин, за да благословят народа: Симеон и Леви, и Юда, и Исахар, и Йосиф, и Вениамин, 13 а тези да застанат на хълма Гевал, за да прокълнат: Рувим, Гад и Асир, и Завулон, Дан и Нефталим. 14 И левитите да възгласят и да кажат с висок глас на всичките израилеви мъже: 15 Проклет онзи, който направи изваян или леян идол, мерзост за ГОСПОДА, дело на ръцете на майстор, и го постави на скришно място! И целият народ да отговори и да каже: Амин! 16 Проклет онзи, който презира баща си или майка си! И целият народ да каже: Амин! 17 Проклет онзи, който премести границата на ближния си! И целият народ да каже: Амин! 18 Проклет онзи, който отбие слепия от пътя! И целият народ да каже: Амин! 19 Проклет онзи, който изкриви делото на чужденеца, на сирачето и на вдовицата! И целият народ да каже: Амин! 20 Проклет онзи, който лежи с жената на баща си, защото е открил полата на баща си! И целият народ да каже: Амин! 21 Проклет онзи, който лежи с каквото и да е животно! И целият народ да каже: Амин! 22 Проклет онзи, който лежи със сестра си, дъщерята на баща си или дъщерята на майка си! И целият народ да каже: Амин! 23 Проклет онзи, който лежи с тъща си! И целият народ да каже: Амин! 24 Проклет онзи, който скришно убие ближния си! И целият народ да каже: Амин! 25 Проклет онзи, който приеме подкуп, за да убие човек, да пролее невинна кръв! И целият народ да каже: Амин! 26 Проклет онзи, който не поддържа думите на този закон, като ги изпълнява! И целият народ да каже: Амин!