Deuteronomy 27:1

Bulgarian(i) 1 Тогава Мойсей с израилевите старейшини заповяда на народа и каза: Пазете целия закон, който ви заповядвам днес.