Deuteronomy 13

Bulgarian(i) 1 Ако се издигне сред теб пророк или съновидец и ти даде знамение или чудо, 2 и знамението или чудото се сбъдне, за което той ти говори и казва: Да идем след други богове — които ти не си знаел — и да им служим! — 3 да не слушаш думите на този пророк или на този съновидец; защото ГОСПОД, вашият Бог, ви изпитва, за да познае дали любите ГОСПОДА, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа. 4 ГОСПОДА, своя Бог, да следвате и от Него да се боите, да пазите заповедите Му и да слушате гласа Му, на Него да служите и към Него да се привързвате. 5 А онзи пророк или онзи съновидец да се умъртви, защото е говорил отстъпление от ГОСПОДА, вашия Бог — който ви изведе от египетската земя и ви изкупи от дома на робството — за да те отклони от пътя, в който ГОСПОД, твоят Бог, ти заповяда да ходиш. Така да отмахнеш злото отсред себе си. 6 Ако брат ти, синът на майка ти или синът ти, или дъщеря ти, или жената на пазвата ти, или приятелят ти, който е като душата ти, те подмами тайно и каже: Да идем и да служим на други богове! — които нито ти, нито бащите ти са знаели, 7 от боговете на народите, които са около вас, близо до теб или далеч от теб, от единия край на земята до другия край на земята — 8 да не се съгласяваш с него и да не го слушаш. Да не го пощади окото ти, нито да го пожалиш, нито да го скриеш, 9 а непременно да го умъртвиш; ръката ти да бъде първа против него, за да го умъртви, и след това ръката на целия народ. 10 Да го убиеш с камъни, така че да умре, защото се е опитал да те отклони от ГОСПОДА, твоя Бог, който те изведе от египетската земя, от дома на робството. 11 И целият Израил ще чуе и ще се уплаши, и няма да върши повече такова зло сред теб. 12 Ако за някой от градовете ти, които ГОСПОД, твоят Бог, ти дава, за да живееш в тях, чуеш да се казва: 13 Някои зли хора са излезли отсред теб и са отклонили жителите на града си, като са казали: Да идем и да служим на други богове, които вие не сте знаели! — 14 тогава да разследваш, да издириш и добре да разпиташ, и ето, ако е истина и е сигурно, че такава мерзост е извършена сред теб, 15 непременно да поразиш жителите на онзи град с острието на меча и да изпълниш проклятието над града и над всичко, което е в него, и над добитъка му — с острието на меча. 16 И да събереш цялата му плячка в средата на площада му и изцяло да изгориш с огън града и цялата му плячка за ГОСПОДА, своя Бог; и той да бъде куп развалини завинаги; до века да не се построи отново. 17 И нищо от поставеното под проклятие да не се залепи за ръката ти; за да се отвърне ГОСПОД от изгарящия Си гняв и да ти окаже милост, да те помилва и да те умножи, така както се закле на бащите ти, 18 ако слушаш гласа на ГОСПОДА, своя Бог да пазиш всичките Му заповеди, които ти заповядвам днес, да вършиш каквото е право в очите на ГОСПОДА, твоя Бог.