Psalms 136:5-8

BKR(i) 5 Kterýž učinil nebesa moudře, nebo jest věčné milosrdenství jeho. 6 Kterýž roztáhl zemi na vodách, nebo jest věčné milosrdenství jeho. 7 Kterýž učinil světla veliká, nebo jest věčné milosrdenství jeho. 8 Slunce, aby panovalo ve dne, nebo jest věčné milosrdenství jeho.