Psalms 136:5-8

Lithuanian(i) 5 Kuris išmintingai dangų sukūrė, nes Jo gailestingumas amžinas. 6 Kuris viršum vandenų ištiesė žemę, nes Jo gailestingumas amžinas. 7 Kuris dideles šviesas sukūrė, nes Jo gailestingumas amžinas. 8 Saulę sukūrė, kad viešpatautų dienai, nes Jo gailestingumas amžinas.