Psalms 136:5

BKR(i) 5 Kterýž učinil nebesa moudře, nebo jest věčné milosrdenství jeho.