Psalms 136:5-8

DSV_Strongs(i)
  5 H8064 Dien, die de hemelen H8394 met verstand H6213 [H8802] gemaakt heeft H2617 ; want Zijn goedertierenheid H5769 is in der eeuwigheid.
  6 H776 Dien, Die de aarde H4325 op het water H7554 [H8802] uitgespannen heeft H2617 ; want Zijn goedertierenheid H5769 is in der eeuwigheid.
  7 H1419 Dien, Die de grote H216 lichten H6213 [H8802] heeft gemaakt H2617 ; want Zijn goedertierenheid H5769 is in der eeuwigheid.
  8 H8121 De zon H4475 tot heerschappij H3117 op den dag H2617 ; want Zijn goedertierenheid H5769 is in der eeuwigheid.