Psalms 136:5-8

Bulgarian(i) 5 Който с мъдрост направи небесата — защото милостта Му е вечна! 6 Който простря земята върху водите — защото милостта Му е вечна! 7 Който направи големи светила — защото милостта Му е вечна — 8 слънцето, за да владее денем — защото милостта Му е вечна —