1 John 3:17

ACVI(i)
   17 G1161 CONJ δ BUT G3739 R-NSM ος WHO G302 PRT αν EVER G2192 V-PAS-3S εχη HAS G3588 T-ASM τον THO G979 N-ASM βιον LIVING G3588 T-GSM του OF THO G2889 N-GSM κοσμου WORLD G2532 CONJ και AND G2334 V-PAS-3S θεωρη SEES G3588 T-ASM τον THO G80 N-ASM αδελφον BROTHER G846 P-GSM αυτου OF HIM G2192 V-PAP-ASM εχοντα HAVING G5532 N-ASF χρειαν NEED G2532 CONJ και AND G2808 V-AAS-3S κλειση CLOSES G3588 T-APN τα THES G4698 N-APN σπλαγχνα BOWELS G846 P-GSM αυτου OF HIM G575 PREP απ FROM G846 P-GSM αυτου HIM G4459 ADV-I πως HOW? G3306 V-PAI-3S μενει ABIDES G3588 T-NSF η THA G26 N-NSF αγαπη LOVE G3588 T-GSM του OF THO G2316 N-GSM θεου GOD G1722 PREP εν IN G846 P-DSM αυτω HIM