2 Samuel 8:10

ABP_GRK(i)
  10 G2532 και G649 απέστειλε Θοού G*   G* Ιεδδουράμ G3588 τον G5207 υιόν αυτού G1473   G4314 προς G935 βασιλέα G* Δαυίδ G2065 ερωτήσαι G1473 αυτόν G3588 τα G1519 εις G1515 ειρήνην G2532 και G2127 ευλογήσαι G1473 αυτόν G5228 υπέρ G3739 ου G4170 επολέμησε G3588 τον G* Αδραεζέρ G2532 και G3960 επάταξεν G1473 αυτόν G3754 ότι G480 αντικείμενος ην G1510.7.3   G3588 τω G* Αδραεζέρ G2532 και G1722 εν G3588 ταις G5495 χερσίν αυτού G1473   G1510.7.6 ήσαν G4632 σκεύη G693 αργυρά G2532 και G4632 σκεύη G5552 χρυσά G2532 και G4632 σκεύη G5470 χαλκά