1 Chronicles 29:3

ABP_GRK(i)
  3 G2532 και G2089 έτι G1722 εν G3588 τω G2106 ευδοκήσαί με G1473   G1722 εις G3624 οίκον G2316 θεού μου G1473   G1510.2.3 έστι G1473 μοι G3739 ο G4046 περιπεποίημαι G5553 χρυσίον G2532 και G694 αργύριον G2532 και G2400 ιδού G1325 δέδωκα G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον G2316 θεού μου G1473   G1519 εις G5311 ύψος G1623 εκτός G3739 ων G2090 ητοίμασα G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον G3588 τον G39 άγιον