Zechariah 8:11

  8:11   2532 και And 3568 νυν now, 3756 ου not 2596 κατά according to 3588 τας the 2250 ημέρας days 3588 τας   1715 έμπροσθεν prior 1473 εγώ will I 4160 ποιώ do 3588 τοις to the 2645 καταλοίποις remnant 3588 του   2992-3778 λαού τούτου of this people, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3841 παντοκράτωρ almighty,