Romans 11:1

  11:1   3004 λέγω I say 3767 ούν then, 3361 μη Did 683-3588-2316 απώσατο ο θεός God thrust away 3588 τον   2992-1473 λαόν αυτού his people? 3361 μη May it not 1096 γένοιτο be. 2532-1063 και γαρ For even 1473 εγώ I *-1510.2.1 Ισραηλίτης ειμί am an Israelite, 1537 εκ of 4690 σπέρματος the seed * Αβραάμ of Abraham, 5443 φυλής of the tribe * Βενϊαμίν of Benjamin.