Matthew 27:56

  27:56   1722 εν among 3739 αις whom 1510.7.3 ην was * Μαρία Mary 3588 η the * Μαγδαληνή Magdalene, 2532 και and * Μαρία Mary 3588 η the 3588 του   * Ιακώβου [2of James 2532 και 3and * Ιωσή 4Joses 3384 μήτηρ 1mother], 2532 και and 3588 η the 3384 μήτηρ mother 3588 των of the 5207 υιών sons * Ζεβεδαίου of Zebedee.