Luke 9:60

  9:60   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 1473 αυτώ 4to him 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus], 863 άφες Let 3588 τους the 3498 νεκρούς dead 2290 θάψαι bury 3588 τους   1438 εαυτών their own 3498 νεκρούς dead! 1473-1161 συ δε but you 565 απελθών going forth 1229 διάγγελλε declare 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 του   2316 θεού of God!