Luke 1:7

  1:7   2532 και And 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no 1473-5043 αυτοίς τέκνον child to them, 2530 καθότι in so far as 3588 η   * Ελισάβετ Elizabeth 1510.7.3 ην was 4723 στείρα sterile, 2532 και and 297 αμφότεροι both 4260 προβεβηκότες [2advancing 1722 εν 3in 3588 ταις   2250-1473 ημέραις αυτών 4their days 1510.7.6 ήσαν 1were].