John 11:18

  11:18   1510.7.3 ην [3was 1161 δε 1And 3588 η   * Βηθανία 2Bethany] 1451 εγγύς near 3588 των   * Ιεροσολύμων Jerusalem, 5613 ως about 575 από   4712 σταδίων [2stadiums 1178 δεκαπέντε 1fifteen].