Job 30:3

  30:3   1722 εν In 1729.1 ενδεία lack 2532 και and 3042 λιμώ hunger 57.1 άγονος one is barren, 3588 οι as the ones 5343 φεύγοντες fleeing 504 άνυδρον waterless 5504 εχθές yesterday 4928 συνοχήν in conflict 2532 και and 5004 ταλαιπωρίαν misery.