Jeremiah 1:6

  1:6   2532 και And 2036 είπα I said, 3588 ο O 1510.6 ων Being One, 1203 δέσποτα Master, 2962 κύριε O lord, 2400 ιδού behold, 3756 ουκ I do not 1987 επίσταμαι know how 2980 λαλείν to speak, 3754 ότι for 3501 νεώτερος [3younger 1473 εγώ 1I 1510.2.1 ειμι 2am].