Esther 5:5

  5:5   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king], 2686.4 κατασπεύσατε Hasten * Αμάν Haman, 3704 όπως so that 4160 ποιήσωμεν we should do 3588 τον the 3056 λόγον word * Εσθήρ of Esther! 2532 και And 3854 παραγίνονται they came 297 αμφότεροι both 1519 εις to 3588 την the 1403 δοχήν banquet 3739 ην which 4160-* εποίησεν Εσθήρ Esther made.